Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 22: (có đáp án) Tôm sống (phần 2)

  • 2638 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Đặc điểm của động vật ít nguy cấp

Xem đáp án

Đáp án A

Đặc điểm của động vật ít nguy cấp là loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn


Câu 2:

Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về

Xem đáp án

Đáp án D

Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, nghiên cứu khoa học, xuất khẩu,  là động vật hiện đang có số lượng giảm sút trong tự nhiên


Câu 3:

Đặc điểm của động vật rất nguy cấp

Xem đáp án

Đáp án A
Đặc điểm của động vật rất nguy cấp, số lượng cá thể giảm 80%


Câu 4:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức rất nguy cấp

Xem đáp án

Đáp án A

Ốc xà cừ, hươu xạ có nguy cơ tuyệt chủng ở mức rất nguy cấp.


Câu 5:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức nguy cấp

Xem đáp án

Đáp án A

Tôm hùm đá, rùa núi vàng có nguy cơ tuyệt chủng ở mức nguy cấp


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Triệu Sinh Trương
08:33 - 26/11/2021

Rất hay