Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 22 (có đáp án): Tôm sông

  • 4074 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Ngành nào có số loài lớn nhất?

Xem đáp án

Chân khớp là một ngành có số loài lớn, chiếm tới hai phần ba số loài động vật đã biết.

→ Đáp án C


Câu 2:

 Tại sao lại gọi là ngành chân khớp?

Xem đáp án

Gọi là động vật chân khớp là do chúng có các phần phụ phân đốt khớp động với nhau.

→ Đáp án C


Câu 3:

 Động vật nào sau đây KHÔNG thuộc Lớp giáp xác?

Xem đáp án

Phần lớn Giáp xác sống ở nước ngọt, nước mặn. Các đại diện thường gặp là: tôm, cua, cáy, rận nước, mọt ẩm…

→ Đáp án B


Câu 4:

Cơ quan hô hấp của tôm sông là?

Xem đáp án

Tôm sông sống môi trường nước, hô hấp bằng mang.

→ Đáp án C


Câu 5:

Cơ thể tôm có mấy phần?

Xem đáp án

Cơ thể tôm có 2 phần: phần đầu và ngực gắn liền (dưới giáp đầu – ngực) và phần bụng.

→ Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

s

2 năm trước

seron Nguyễn

đc

Bình luận


Bình luận

nguyễn văn tài
20:48 - 05/07/2021

52156

Thanh Tùng Nguyễn
20:25 - 16/12/2021

Hayy

Nguyễn Diệp Khả Nhi
12:45 - 29/12/2021

Sao ko tổng đểm số?

Ảnh đính kèm