Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 24 (có đáp án): Đa dạng và vai trò của lớp giác xác

  • 2911 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

 Lớp giáp xác có bao nhiêu loài?

Xem đáp án

Lớp giáp xác có khoảng 20 nghìn loài, sống ở hầu hết các ao, hồ, sông, biển, một số ở trên cạn và một số nhỏ sống kí sinh.

→ Đáp án B


Câu 2:

Đặc điểm nào KHÔNG phải của loài mọt ẩm?

Xem đáp án

Mọt ẩm râu ngắn, các đôi chân đều bò được. Nó là giáp xác thở bằng mang, ở cạn nhưng cần chỗ ẩm ướt.

→ Đáp án B


Câu 3:

 Loài giáp xác nào bám vào vỏ tàu thuyền làm giảm tốc độ di chuyển?

Xem đáp án

Con sun sống ở biển, sống cố định, thường bám vào vỏ tàu, thuyền, làm giảm tốc độ di chuyển của phương tiện giao thông đường thủy.

→ Đáp án C


Câu 4:

 Loài nào được coi là giáp xác lớn nhất?

Xem đáp án

Cua nhện sống ở biển, được coi là có kích thước lớn nhất trong giáp xác, nặng tới 7 kg, sải chân dài tới 1,5m

→ Đáp án B


Câu 5:

 Loài giáp xác nào là thức ăn chủ yếu cho cá?

Xem đáp án

Rận nước sống ở nước, có kích thước khoảng 2mm, là thức ăn chủ yếu của cá.

→ Đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

:

1 năm trước

:))

Bình luận


Bình luận