Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 25 (có đáp án): Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

  • 2787 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Lớp Hình nhện có bao nhiêu loài?

Xem đáp án

Lớp Hình nhện đã biết khoảng 36 nghìn loài, là các chân khớp ở cạn đầu tiên.

→ Đáp án D


Câu 2:

Nhện có bao nhiêu phần?

Xem đáp án

Cơ thể nhện gồm 2 phần là phần đầu – ngực và phần bụng.

→ Đáp án A


Câu 3:

Bộ phận nào của nhện KHÔNG thuộc phần đầu – ngực

Xem đáp án

Phần đầu – ngực nhện có 3 bộ phận là đôi kìm, đôi chân xúc giác và 4 đôi chân bò.

→ Đáp án D


Câu 4:

Nhện bắt mồi và tự vệ được là nhờ có?

Xem đáp án

Nhờ đôi kìm có tuyến độc mà nhện có thể bắt mồi và tự vệ

→ Đáp án B


Câu 5:

 Cơ quan nào sinh ra tơ nhện?

Xem đáp án

Phía sau bụng có các núm tuyến tơ để sinh ra tơ nhện

→ Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

1 năm trước

Vương Hoàng Khôi

:)

Bình luận


Bình luận