Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 27 (có đáp án): Đa đạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

  • 2164 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Sâu bọ nào phá hoại đồ gỗ?

Xem đáp án

Mọt hại gỗ đục ruỗng các đồ làm bằng gỗ.

→ Đáp án C


Câu 2:

Loài sâu bọ nào có tập tính kêu vào mùa hè?

Xem đáp án

Ve sầu vừa hút nhựa cây, vừa kêu rất to vào mùa hè, là mùa sinh sản.

→ Đáp án A


Câu 3:

 Loài sâu bọ nào sống trên mặt nước?

Xem đáp án

Bọ vẽ sống thích nghi ở môi trường trên mặt nước.

→ Đáp án C


Câu 4:

Ấu trùng chuồn chuồn sống ở đâu?

Xem đáp án

Chuồn chuồn là loài biến thái không hoàn toàn, có hai giai đoạn là ấu trùng chuồn chuồn sống dưới nước và khi trưởng thành thì bay trên trời.

→ Đáp án D


Câu 5:

Thức ăn của ấu trùng bướm là?

Xem đáp án

Ấu trùng bướm là sâu non, chúng ăn lá cây và lớn lên rất nhanh.

→ Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trí Dũng Nguyễn

Bình luận


Bình luận