Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 31: (có đáp án) Cá chép (phần 2)

  • 2329 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Cá chép sống ở môi trường nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Cá chép ưa vực nước lặng, sống ở sống ở nước ngọt (ao, hồ, sông, suối)


Câu 2:

Cá chép thường đẻ trứng ở đâu ?

Xem đáp án

Đáp án D
Cá chép đẻ trứng nhiều, số lượng lớn 15 – 20 vạn trứng vào các cây thủy sinh.


Câu 3:

Thụ tinh ngoài là?

Xem đáp án

Đáp án A

Thụ tinh ngoài là hiện tượng thụ tinh xảy ra bên ngoài cơ thể con vật.


Câu 4:

Vì sao cá chép thường đẻ trứng với số lượng lớn?

Xem đáp án

Đáp án A
Cá chép thường đẻ trứng với số lượng lớn vì chúng thụ tinh ngoài, môi trường ngoài có nhiều yếu tố bất lợi gây ảnh hưởng đến hiệu suất thụ tinh nên cá đẻ nhiều trứng để tăng số trứng có thể được thụ tinh


Câu 5:

Thân cá chép có hình gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Thân cá chép thon dài (hình thoi), đầu thuôn nhọn gắn chặt với thân.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận