Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 35: (có đáp án) Ếch đồng (phần 2)

  • 2627 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là sai?

Xem đáp án

Đáp án C
Ếch sống nơi ẩm ướt (vừa ở nước vừa ở cạn); thường đi kiếm mồi vào ban đêm; có hiện tượng trú đông; là động vật biến nhiệt


Câu 2:

Động vật biến nhiệt?

Xem đáp án

Đáp án A
Động vật biến nhiệt là loài có nhiệt độ cơ thể không ổn định, luôn thay đổi theo nhiệt độ môi trường


Câu 3:

Hiện tượng ếch đồng quanh quẩn bên bờ nước có ý nghĩa gì?

Xem đáp án

Đáp án C

Hiện tượng ếch đồng quanh quẩn bên bờ nước giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc hô hấp qua da


Câu 4:

Vì sao vào mùa đông chúng ta lại ít nhìn thấy ếch?

Xem đáp án

Đáp án A

Mùa đông chúng ta lại ít nhìn thấy ếch vì ếch đã trú đông


Câu 5:

Ếch có các đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi với:

Xem đáp án

Đáp án C

Ếch có đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống vừa dưới nước vừa trên cạn


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận