Trắc Nghiệm Sinh học 7 Bài 37 (có đáp án): Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

  • 3373 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trên thế giới có bao nhiêu loài Lưỡng cư?

Xem đáp án

Trên thế giới có khoảng 4 nghìn loài lưỡng cư. Ở Việt Nam đã phát hiện 147 loài

→ Đáp án D


Câu 2:

Lớp Lưỡng cư chia làm mấy bộ?

Xem đáp án

Lưỡng cư được phân làm 3 bộ: Bộ Lưỡng cư có đuôi, Bộ Lưỡng cư không đuôi và Bộ Lưỡng cư không chân

→ Đáp án D


Câu 3:

Bộ Lưỡng cư nào có số lượng loài lớn nhất?

Xem đáp án

Bộ Lưỡng cư không đuôi có số lượng loài lớn nhất trong lớp Lưỡng cư.

→ Đáp án B


Câu 4:

Đại diện của Bộ Lưỡng cư có đuôi là?

Xem đáp án

Cá cóc Tam Đảo là đại diện của Bộ Lưỡng cư có đuôi

→ Đáp án B


Câu 5:

Bộ Lưỡng cư có đuôi có đặc điểm?

Xem đáp án

Bộ Lưỡng cư có đuôi: Đại diện là Cá cóc Tam Đảo có thân dài, đuôi dẹp bên, hai chi sau và hai chi trước dài tương đương nhau. Hoạt động chủ yếu về ban ngày.

→ Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lớp 7A14 Trần Văn Bảo

Bình luận


Bình luận