Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 38: (có đáp án) Thằn lằn bóng đuôi dài (phần 2)

  • 1904 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Thời gian kiếm mồi của thằn lằn bóng là?

Xem đáp án

Đáp án B

Thằn lằn bắt mồi về ban ngày, chủ yếu là sâu bọ


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây về thằn lằn bóng đuôi dài là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Thằn lằn ưa sống ở những nơi khô ráo và thích phơi nắng; Có tập tính bò sát thân và đuôi vào đất; Bắt mồi về ban ngày, chủ yếu là sâu bọ; Thở bằng phổi; Trú đông trong các hang đất khô; Là động vật biến nhiệt


Câu 3:

Thằn lằn bóng đuôi dài thường trú đông ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án C
Thằn lằn bóng đuôi dài thường trú đông ở hang đất khô.


Câu 4:

Đặc điểm nào dưới đây đúng khi nói về sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài?

Xem đáp án

Đáp án B

Thằn lằn đực có 2 cơ quan giao phối. Trứng được thụ tinh trong ống dẫn trứng của thằn lằn cái (thụ tinh trong). Thằn lằn cái đẻ trứng (5 – 10 quả) vào các hốc đất khô ráo. Trứng có vỏ dai và nhiều noãn hoàng.


Câu 5:

Trứng của thằn lằn bóng đuôi dài được thụ tinh ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án D

Trứng của thằn lằn bóng đuôi dài được thụ tinh ở trong ống dẫn trứng của con cái


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

5 tháng trước

Keven

Bình luận


Bình luận