Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 39: (có đáp án) Cấu tạo trong của thằn lằn (phần 2)

  • 1354 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Đặc điểm nào dưới đây có ở bộ xương thằn lằn?

Xem đáp án

Đáp án D
Bộ xương thằn lằn xuất hiện xương sườn; đốt sống cổ có 8 đốt linh hoạt; cột sống dài và đai vai khớp với cột sống.


Câu 2:

Đốt sống cổ của thằn lằn có mấy đốt?

Xem đáp án

Đáp án D

Đốt sống cổ của thằn lằn có 8 đốt


Câu 3:

Ống tiêu hoá của thằn lằn bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án B

Ống tiêu hóa đã phân hóa rõ hơn, gồm: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn.


Câu 4:

Trong các động vật sau, tim của động vật nào có vách hụt ngăn tạm thời tâm thất thành hai nửa?

Xem đáp án

Đáp án C
Thằn lằn bóng đuôi dài có 2 vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, tâm thất có vách ngăn hụt (tạm thời ngăn tâm thất thành 2 nửa) → máu đi nuôi cơ thể ít pha hơn.


Câu 5:

Phát biểu đúng khi nói về hệ tuần hoàn của thằn lằn?

Xem đáp án

Đáp án D
Thằn lằn có 2 vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, tâm thất có vách ngăn hụt (tạm thời ngăn tâm thất thành 2 nửa) → máu đi nuôi cơ thể ít pha hơn


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận