Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 4: (có đáp án) Trùng roi (phần 2)

  • 3186 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trùng roi thường tìm thấy ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án D
Trùng roi xanh sống trong nước: ao, hồ, đầm, ruộng kể cả các vũng nước mưa


Câu 2:

Vị trí của điểm mắt trùng roi là?

Xem đáp án

Đáp án B

Vị trí của điểm mắt trùng roi là gần gốc roi


Câu 3:

Vai trò của điểm mắt ở trùng roi là

Xem đáp án

Đáp án B

Vai trò của điểm mắt ở trùng roi là định hướng


Câu 4:

Nhờ hoạt động của điểm mắt mà trùng roi có tính

Xem đáp án

Đáp án D
Nhờ hoạt động của điểm mắt mà trùng roi có tính hướng sáng


Câu 5:

Trùng roi xanh dinh dưỡng bằng hình thức nào?

Xem đáp án

Đáp án C
Trùng roi xanh có 2 hình thức dinh dưỡng là tự dưỡng và dị dưỡng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận