Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 40 (có đáp án): Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát

  • 3217 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Bò sát có bao nhiêu loài?

Xem đáp án

Trên thế giới có khoảng 6 500 loài bò sát. Ở Việt Nam đã phát hiện 271 loài.

→ Đáp án D


Câu 2:

Bò sát được chia thành mấy bộ?

Xem đáp án

Bò sát hiện nay được xếp vào 4 bộ: bộ Đầu mỏ, bộ Có vảy, bộ Cá sấu và bộ Rùa

→ Đáp án C


Câu 3:

Đặc điểm của bộ Rùa là?

Xem đáp án

Bộ Rùa có đặc điểm là hàm không có răng, có mai và yếm, đại diện là rùa và ba ba.

→ Đáp án A


Câu 4:

 Loài bò sát to lớn nhất là?

Xem đáp án

Khủng long là loài bò sát to lớn nhất, tuy nhiên nó đã tuyệt chủng.

→ Đáp án D


Câu 5:

Lớp Bò sát rất đa dạng là vì?

Xem đáp án

Lớp Bò sát đa dạng là do có số loài lớn, có môi trường sống và lối sống đa dạng.

→ Đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Keven

Bình luận


Bình luận