Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 41: (có đáp án) Chim bồ câu (phần 2)

  • 2390 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây về chim bồ câu là sai?

Xem đáp án

Đáp án D
Chim bồ câu là động vật hằng. Chim bồ câu trống không có cơ quan giao phối, khi đạp mái (giao phối) xoang huyệt lộn ra ngoài làm thành cơ quan giao phối tạm thời. Trứng được thụ tinh trong


Câu 2:

Chim bồ câu là động vật hằng nhiệt vì sao?

Xem đáp án

Đáp án A
Chim bồ câu là động vật hằng nhiệt: có thân nhiệt ổn định, không thay đổi theo nhiệt độ môi trường


Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về sự sinh sản ở chim bồ câu?

Xem đáp án

Đáp án B

Chim bồ câu mái và trống thay nhau ấp trứng.

A sai vì chim không có tuyến sữa.

C sai vì manh tràng không lộn ra ngoài

D sai vì quá trình thụ tinh ở chim bồ câu diễn ra trong cơ thể.


Câu 4:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau : Mỗi lứa chim bồ câu đẻ ..(1)..., trứng chim được bao bọc bởi ...(2)... .

Xem đáp án

Đáp án A

Mỗi lứa chim bồ câu đẻ 2 trứng, trứng chim được bao bọc bởi vỏ đá vôi.


Câu 5:

Hình dạng thân của chim bồ câu hình thoi có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Thân của chim bồ câu hình thoi: làm giảm sức cản không khí khi bay


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

G

2 năm trước

Gia Minh

Bình luận


Bình luận

DUBAI Trọng An
20:43 - 17/02/2022

An