Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 48: (có đáp án) Đa dạng của lớp Thú, bộ Thú huyệt, bộ Thú túi (phần 2)

  • 2321 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Hiện nay, lớp Thú có khoảng bao nhiêu loài?

Xem đáp án

Đáp án D
Hiện nay, trên thế giới lớp Thú có khoảng 4600 loài Ở Việt Nam đã phát hiện được 2


Câu 2:

Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Bộ Thú huyệt có đại diện là thú mỏ vịt sống ở châu Đại Dương, có mỏ giống mỏ vịt, sống vừa ở …(1)…, vừa ở cạn và …(2)….

Xem đáp án

Đáp án A

Bộ Thú huyệt có đại diện là thú mỏ vịt sống ở châu Đại Dương, có mỏ giống mỏ vịt, sống vừa ở nước ngọt, vừa ở cạn và đẻ trứng


Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai?

Xem đáp án

Đáp án C
Thú mỏ vịt có mỏ giống mỏ vịt, dẹp; mắt nhỏ; bộ lông rậm mịn, mềm bao phủ cơ thể, không thấm nước, chân có màng bơi: thích nghi với đời sống bơi lội; đuôi rộng, dẹp để dự trữ mỡ.


Câu 4:

Thú mỏ vịt thường làm tổ ấp trứng như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D
Thú mỏ vịt thường làm tổ ấp trứng bằng lá cây mục


Câu 5:

Đặc điểm của bộ thú huyệt là?

Xem đáp án

Đáp án D
Đặc điểm của bộ thú huyệt là thú cái đẻ trứng;thú mẹ chưa có núm vú và con sơ sinh liếm sữa do mẹ tiết ra hoặc bơi theo mẹ, uống sữa do thú mẹ tiết ra hòa lẫn vào nước


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Phú Thịnh
20:50 - 14/03/2022

Câu 13: Đáp án B là sai 100%

Nguyễn Phú Thịnh
20:51 - 14/03/2022

mình nhầm