Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 5: (có đáp án) Trùng biến hình và trùng giày (phần 2)

  • 2907 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Trong các động vật nguyên sinh sau, động vật nào có cấu tạo đơn giản nhất?

Xem đáp án

Đáp án B

Trùng biến hình được coi như một cơ thể đơn bào đơn giản nhất


Câu 2:

Trùng biến hình di chuyển bằng:

Xem đáp án

Đáp án B

Trùng biến hình di chuyển bằng chân giả


Câu 3:

Trùng biến hình có tên gọi như vậy là do?

Xem đáp án

Đáp án A

Trùng biến hình có tên gọi như vậy là do chúng di chuyển bằng chân giả làm cơ thể thay đổi hình dạng


Câu 4:

Dưới đây là 4 giai đoạn trùng biến hình bắt mồi và tiêu hoá mồi : (1) : Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh. (2) : Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi. (3) : Không bào tiêu hoá tạo thành bao lấy mồi, tiêu hoá mồi nhờ dịch tiêu hoá. (4) : Khi một chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ…). Em hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo trình tự hợp lý ?

Xem đáp án

Đáp án A

Trùng biến hình dinh dưỡng bằng cách bắt mồi và tiêu hóa mồi: Khi tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ…) → Lập tức hình thành chân giả vây lấy mồi → Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh → Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa nhờ dịch tiêu hóa.


Câu 5:

Trùng biến hình sinh sản bằng cách

Xem đáp án

Đáp án A
Trùng biến hình sinh sản bằng cách phân đôi


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

3 năm trước

Toàn Nè

T

2 năm trước

Thanh Lý Bá

đề ok

Bình luận


Bình luận

đinh thị mai thúy
19:02 - 20/12/2021

rat tuyet voi luon xung dang 5 sao