Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 51: (có đáp án) Đa dạng của lớp Thú, các bộ Guốc móng và bộ Linh (phần 2)

  • 2017 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây về thú móng guốc là đúng ?

Xem đáp án

Đáp án C
Đặc điểm về thú móng guốc là: có số lượng ngón chân tiêu giảm, đốt cuối của mỗi ngón có sừng bao bao bọc, được gọi là guốc; chân thú thuộc bộ móng guốc có đặc điểm thích nghi với lối di chuyển nhanh: thường có chân cao, trục ống chân, cổ chân, bàn và ngón chân gần như thẳng hàng và chỉ có những đốt cuối của ngón chân có guốc bao bọc mới chạm đất, nên diện tích tiếp xúc với đất hẹp.


Câu 2:

Thú móng guốc có mấy bộ?

Xem đáp án

Đáp án D

Thú móng guốc gồm 3 bộ: Bộ Guốc chẵn, Bộ Guốc lẻ và Bộ voi


Câu 3:

Đặc điểm móng của Bộ Guốc chẵn là:

Xem đáp án

Đáp án B

Đặc điểm móng của Bộ Guốc chẵn là: có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau, ngón 2 và 5 nhỏ hơn hoặc thiếu ngón, ngón số 1 bao giờ cũng thiếu


Câu 4:

Động vật nào dưới đây thuộc nhóm động vật nhai lại?

Xem đáp án

Đáp án B

Linh dương thuộc nhóm động vật nhai lại, Bộ guốc chẵn


Câu 5:

Đặc điểm móng của Bộ Guốc lẻ là:

Xem đáp án

Đáp án D
Đặc điểm móng của Bộ Guốc lẻ là: thú có 1 móng chân giữa phát triển hơn cả.


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

2 năm trước

nguyen thi phuong khanh

B

1 năm trước

Babae Minh

hay ạ

Bình luận


Bình luận

Toan Nguyen
14:45 - 11/05/2022

đề thi như đề thi hay vãi chưởng cho 10đ

02-Nguyễn Thiện Anh
19:24 - 19/05/2022

câu 5 sai đáp án