Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 56 (có đáp án): Cây phát sinh giới động vật

  • 2358 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong các động vật dưới đây, lớp động vật nào kém tiến hóa nhất

Xem đáp án

Lớp giáp xác thuộc ngành Chân khớp, là lớp kém tiến hóa hơn so với lớp lưỡng cư, lớp bò sát hay lớp thú.

→ Đáp án A


Câu 2:

Di tích hóa thạch Lưỡng cư cổ được phát hiện cách hiện nay bao nhiêu năm?

Xem đáp án

Di tích hóa thạch của lưỡng cư cổ được phát hiện cách hiện nay khoảng 350 triệu năm.

→ Đáp án C


Câu 3:

Di tích hóa thạch của chim cổ được phát hiện cách hiện nay bao nhiêu năm?

Xem đáp án

Năm 1861 người ta đã phát hiện được di tích hóa thạch của chim cổ in trong đá, cách hiện nay khoảng 150 triệu năm.

→ Đáp án A


Câu 4:

 Đặc điểm nào của lưỡng cư cổ KHÔNG giống như cá vây chân cổ?

Xem đáp án

Lưỡng cư cổ có nguồn gốc từ cá vây chân cổ vì lưỡng cư có các đặc điểm giống cá vây chân cổ như : vây đuôi, di tích nắp mang, thân có vảy, nòng nọc giống cá.

→ Đáp án C


Câu 5:

Đặc điểm nào của chim cổ KHÔNG giống với bò sát cổ

Xem đáp án

Chim cổ có nguồn gốc từ bò sát cổ vì chim cổ có các đặc điểm giống bò sát cổ : hàm có răng, có đuôi dài và ngón có vuốt.

→ Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận