Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 59 (có đáp án): Biện pháp đấu tranh sinh học

  • 2122 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đâu là biện pháp đấu tranh sinh học?

Xem đáp án

Những biện pháp đấu tranh sinh học gồm : Sử dụng các thiên địch (sinh vật tiêu diệt sinh vật có hại), gây bệnh truyền nhiễm và gây vô sinh ở động vật gây hại, nhằm hạn chế tác động gây hại của sinh vật gây hại.

→ Đáp án D


Câu 2:

Nhóm loài nào gồm các thiên địch diệt sâu bọ?

Xem đáp án

Cá đuôi cờ ăn ấu trùng sâu bọ, thằn lằn và sáo ăn sâu bọ vào ban ngày, cóc ăn sâu bọ vào ban đêm. Chúng đều là những thiên địch của sâu bọ có hại.

→ Đáp án A


Câu 3:

Mèo rừng và cú vọ diệt loài sinh vật có hại nào?

Xem đáp án

Mèo rừng, cú vọ ăn chuột bảo vệ nông nghiệp

→ Đáp án B


Câu 4:

Thiên địch diệt sâu bọ, cua, ốc mang vật chủ trung gian là

Xem đáp án

Gia cầm là thiên địch diệt sâu bọ, cua, ốc mang vật chủ trung gian.

→ Đáp án C


Câu 5:

 Loài nào là thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng của sâu hại?

Xem đáp án

Ong mắt đỏ đẻ trứng lên sâu xám (trứng sâu hại ngô). Ấu trùng nở ra, đục và ăn trứng sâu xám.

→ Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận