Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 63 (có đáp án): Ôn tập

  • 1752 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

 Động vật có ở khắp mọi nơi là do:

Xem đáp án

Động vật có ở khắp mọi nơi là do chúng có khả năng thích nghi cao với nhiều điều kiện sống khác nhau.

→ Đáp án A


Câu 2:

Trùng roi khác thực vật ở những điểm nào?

Xem đáp án

Trùng roi và thực vật khác nhau về khả năng di chuyển. Trùng roi có thể di chuyển còn thực vật thì không.

→ Đáp án A


Câu 3:

 Trùng giày lấy thức ăn nhờ

Xem đáp án

Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ…) được lông bơi dồn về lỗ miệng.

→ Đáp án C


Câu 4:

Cơ thể của động vật nguyên sinh có đặc điểm chung là

Xem đáp án

Động vật nguyên sinh là một dạng sống đơn giản, mặc dù cơ thể chỉ có một tế bào, nhưng có khả năng thực hiện đầy đủ các hoạt động sống nhưng có khả năng thực hiện đầy đủ các hoạt động sống như một cơ thể đa bào hoàn chỉnh.

→ Đáp án A


Câu 5:

 Nhóm động vật nguyên sinh nào sau đây sống kí sinh

Xem đáp án

Động vật có loài sống tự do trong môi trường, nhưng có những loài sống kí sinh trong cơ thể động vật và con người như trùng kiết lị, trùng sốt rét.

→ Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Cháu đích tôn dòng họ Nguyễn
10:56 - 04/06/2021

câu 1 đáp án là A

Ảnh đính kèm

Cháu đích tôn dòng họ Nguyễn
10:57 - 04/06/2021

câu 1: Đáp án là D