Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 8: (có đáp án) Thủy tức (phần 2)

  • 2743 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Hình dạng của thủy tức là?

Xem đáp án

Đáp án A
Hình dạng của thuỷ tức là dạng trụ dài


Câu 2:

Thuỷ tức có di chuyển bằng cách nào?

Xem đáp án

Đáp án D
Thuỷ tức có di chuyển theo kiểu lộn đầu hoặc kiểu sâu đo


Câu 3:

Ở cơ thể thủy tức, tế bào thần kinh, tế bào gai, tế bào mô-bì cơ nằm ở

Xem đáp án

Đáp án A

Ở cơ thể thủy tức thành ngoài gồm 4 loại tế bào: tế bào gai, tế bào thân kinh, tế bào mô bì cơ, tế bào sinh sản


Câu 4:

Loại tế bào nào chiếm phần lớn lớp ngoài của thành cơ thể?

Xem đáp án

Đáp án A
Tế bào mô bì – cơ là tế bào chiếm phần lớn lớp ngoài của thành cơ thể


Câu 5:

Ở thuỷ tức, các tế bào mô bì – cơ có chức năng gì?

Xem đáp án

Đáp án C

Ở thuỷ tức, các tế bào mô bì – cơ có chức năng bảo vệ cơ thể, liên kết nhau giúp cơ thể co duỗi theo chiều dọc


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Quỳnh Đặng
21:41 - 09/01/2022

khó quá