Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 9 (có đáp án): Đa dạng của ngành Ruột khoang

  • 4767 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Ngành ruột khoang có khoảng bao nhiêu loài?

Xem đáp án

Ngành ruột khoang có khoảng 10 nghìn loài, có loài sống ở nước ngọt, cũng có loài sống ở biển.

→ Đáp án B


Câu 2:

 Loài ruột khoang nào sống ở môi trường nước ngọt

Xem đáp án

Ngành ruột khoang có khoảng 10 nghìn loài. Trừ số nhỏ sống ở nước ngọt như thủy tức đơn độc, còn hầu hết các loài ruột khoang đều sống ở biển.

→ Đáp án C


Câu 3:

 Sứa di chuyển bằng cách

Xem đáp án

Khi di chuyển, sứa co bóp dù, đẩy nước qua lỗ miệng và tiến về phía ngược lại.

→ Đáp án C


Câu 4:

Loài ruột khoang nào không có khả năng di chuyển

Xem đáp án

San hô sống thành tập đoàn và không có khả năng di chuyển.

→ Đáp án C


Câu 5:

 Cơ thể sứa có dạng

Xem đáp án

Cơ thể sứa hình dù, có đối xứng tỏa tròn.

→ Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Triết Quang Nguyễn

V

1 năm trước

Vy Nguyễn Thanh

N

1 năm trước

Nguyễn Khôi Nguyênn

Bình luận


Bình luận