Trắc nghiệm Sinh Học 9 Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

  • 1502 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Quan hệ sinh vật cùng loài là:

Xem đáp án

Quan hệ cùng loài là quan hệ giữa các cá thể cùng loài với sống gần nhau.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Giữa các cá thể cùng loài, sống trong cùng một khu vực có các biểu hiện quan hệ là:

Xem đáp án

Trong một nhóm cá thể, chúng có mối quan hệ hỗ trợ hoặc cạnh tranh nhau

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với sống riêng rẽ?

Xem đáp án

Thực vật sống thành nhóm làm giảm bớt sức thổi của gió, cây ít bị đổ

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng "tự tỉa” ở thực vật là mối quan hệ gì?

Xem đáp án

Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng "tự tỉa” ở thực vật là mối quan hệ cạnh tranh.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Yếu tố nào xảy ra sau đây dẫn đến các cá thể cùng loài phải tách nhóm?

Xem đáp án

Số lượng cá thể trong bầy tăng lên quá cao → các cá thể trong nhóm sẽ cạnh tranh lẫn nhau → Khi đó dẫn tới hiện tượng các cá thể tách ra khỏi nhóm.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận