Trắc nghiệm Sinh Học 9 CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG Bài 53: Tác độngcủa con người đối với môi trường

  • 1083 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Xã hội loài người đã trải qua các giai đoạn phát triển, lần lượt theo thứ tự là:

Xem đáp án

Xã hội loài người đã trải qua các giai đoạn phát triển, lần lượt theo thứ tự là: Thời kì nguyên thuỷ, xã hội nông nghiệp, xã hội công nghiệp

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cách sống của con người trong thời kì nguyên thuỷ là:

Xem đáp án

Cách sống cơ bản của con người trong thời kì nguyên thuỷ là săn bắt động vật và hái lượm cây rừng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Tác động đáng kể nhất của con người đối với môi trường trong thời kì nguyên thuỷ là:

Xem đáp án

Tác động đáng kể nhất của con người đối với môi trường trong thời kì nguyên thuỷ là biết dùng lửa nấu chín thức ăn và sưởi ấm cơ thể, xua thú dữ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Nền sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn xã hội công nghiệp được tiến hành chủ yếu bằng các phương tiện:

Xem đáp án

Nền sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn xã hội công nghiệp được tiến hành chủ yếu bằng các phương tiện cơ giới hoá (máy móc).

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Trong thời kì xã hội nông nghiệp, con người đã tác động mạnh đến môi trường bằng các hoạt động nào sau đây?

Xem đáp án

Trong thời kì xã hội nông nghiệp, hoạt động trồng trọt và chăn nuôi đã dẫn đến việc chặt phá rừng để lấy đất canh tác và chăn nuôi gia súc.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận