Trắc nghiệm Sinh Học 9 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

  • 982 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Tài nguyên thiên nhiên là gì?

Xem đáp án

Tài nguyên thiên nhiên là nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng trong cuộc sống.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Tài nguyên nào sau đây không thuộc tài nguyên thiên nhiên?

Xem đáp án

Tài nguyên trí tuệ con người không thuộc tài nguyên thiên nhiên.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Có mấy dạng tài nguyên thiên nhiên?

Xem đáp án

Có ba dạng tài nguyên thiên nhiên: tài nguyên không tái sinh, tài nguyên tái sinh và tài nguyên năng lượng vĩnh cửu

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên không tái sinh?

Xem đáp án

Tài nguyên khoáng sản là tài nguyên không tái sinh.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Gió và năng lượng nhiệt từ trong lòng đất được xếp vào nguồn tài nguyên nào sau đây?

Xem đáp án

Gió và năng lượng nhiệt từ trong lòng đất là tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận