Trắc nghiệm Sự cân bằng lực - Quán tính có đáp án (Vận dụng cao)

  • 1881 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một quả cầu được treo trên sợi chỉ tơ mảnh như hình vẽ. Cầm đầu B của sợi chỉ để giật thì sợi chỉ có thể bị đứt tại điểm A hoặc điểm C. Muốn sợi chỉ bị đứt tại điểm C thì ta phải giật như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Một quả cầu được treo trên sợi chỉ tơ mảnh như hình vẽ. Cầm đầu B của sợi chỉ để giật thì sợi chỉ có thể bị đứt tại (ảnh 1)

Xem đáp án

Muốn sợi chỉ bị đứt tại điểm C thì ta phải giật thật mạnh đầu B một cách khéo léo, khi đó quả cầu sẽ chuyển động lên trên theo quán tính.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Treo một vật vào một lực kế thấy lực kế chỉ 30N. Khối lượng vật là bao nhiêu?

Xem đáp án

Ta có:

+ Số chỉ của lực kế chính là trọng lực của vật: F = P = 30N

+ Trọng lực: P = 10m → m=P10=3010=3kg

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Treo một vật vào một lực kế thấy lực kế chỉ 20N. Khối lượng vật bao nhiêu?

Xem đáp án

Ta có:

+ Số chỉ của lực kế chính là trọng lực của vật: F = P = 20N

+ Trọng lực: P = 10m → m=P10=2010=2kg

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Một quả bóng khối lượng 1kg được treo vào đầu một sợi dây, phải giữ đầu dây với một lực bằng bao nhiêu để quả bóng nằm cân bằng. 

Xem đáp án

+ Trọng lực của quả bóng: P = 10m = 1.10 = 10N

+ Để quả bóng cân bằng, cần phải giữ đầu dây một lực F = P = 10N

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

1 năm trước

Bảo Thy

ổn

Bình luận


Bình luận

Trần _Thùy Vân
21:27 - 13/10/2022

Tuyệt lắm ạ🥰