Trắc nghiệm lí 8(có đáp án) Bài tập chuyển động cơ học

  • 6791 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng về chuyển động cơ học:

Xem đáp án

Đáp án C

Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác (vật mốc) gọi là chuyển động cơ học (gọi tắt là chuyển động). 


Câu 2:

Chuyển động cơ học là:

Xem đáp án

Đáp án C

Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác (vật mốc) gọi là chuyển động cơ học (gọi tắt là chuyển động).


Câu 3:

Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì:

Xem đáp án

Đáp án B

Chuyển động hay đứng yên có tính tương đối, vì cùng một vật có thể được xem là chuyển động so với vật này nhưng lại được xem là đứng yên so với vật khác.


Câu 4:

Chọn phát biểu đúng về tính tương đối của chuyển động

Xem đáp án

Đáp án B

Chuyển động hay đứng yên có tính tương đối, vì cùng một vật có thể được xem là chuyển động so với vật này nhưng lại được xem là đứng yên so với vật khác.


Câu 5:

Trong các câu có chứa cụm từ “chuyển động”, “đứng yên” sau đây, câu nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Chuyển động hay đứng yên có tính tương đối, vì cùng một vật có thể được xem là chuyển động so với vật này nhưng lại được xem là đứng yên so với vật khác.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Trần Hoàng Quang Huy

H

1 năm trước

Hoan Trần

Bình luận


Bình luận

Nguyễn My
22:02 - 27/10/2020

câu trả lời là B mà sao lại là C

?baby shark?
18:56 - 17/11/2020

lỗi thôi bạn

39 Đặng Hoàng Bảo Trân8.8
11:18 - 02/11/2021

câu nào vậy bn??