Trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 12 : Sự nổi có đáp án

  • 2709 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Lực đẩy Ác – si – mét nhỏ hơn trọng lượng thì:

Xem đáp án

Vật chìm xuống khi lực đẩy Ác – si – mét nhỏ hơn trọng lượng

⇒ Đáp án A


Câu 2:

 Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác – si – mét có cường độ:

Xem đáp án

Nếu ta thả vật ở trong chất lỏng thì vật nổi lên FA>P

⇒ Đáp án B


Câu 3:

Một vật nằm trong chất lỏng. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về các lực tác dụng lên vật?

Xem đáp án

Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực và lực đẩy Ác – si – mét có phương thẳng đứng và chiều ngược nhau

⇒ Đáp án C


Câu 4:

Tại sao miếng gỗ thả vào nước thì nổi?

Xem đáp án

- Trọng lượng P=dvt.V

- Lực đẩy Ác – si – mét: FA=dcht lng.V

- Vật nổi lên khi FA>P

dcht lng> dvt

⇒ gỗ thả vào nước thì trọng lượng riêng của gỗ nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước

 

⇒ Đáp án A


Câu 5:

Gọi dv là trọng lượng riêng của vật, d là trọng lượng riêng của chất lỏng. Điều nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Vật chìm xuống đáy khi dv= d

⇒ Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

2 năm trước

Duy Hải

H

2 năm trước

Huỳnh Kim Ngọc Bích

Bình luận


Bình luận

Đào thị anh nguyên
19:09 - 14/12/2020

Rất hay