Trắc nghiệm Vật lí 8 Bài 13 (có đáp án): Công cơ học

  • 5488 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào thực hiện công cơ học?

Xem đáp án

Đầu tàu hỏa đang kéo đoàn tàu chuyển động ⇒ Lực kéo

Người công nhân dùng ròng rọc cố định kéo vật nặng lên ⇒ Lực căng

Ô tô đang chuyển động trên đường nằm ngang ⇒ Lực kéo của động cơ

Quả nặng rơi từ trên xuống ⇒ Trọng lực

⇒ Đáp án D


Câu 2:

Công thức tính công cơ học khi lực F làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo hướng của lực là:

Xem đáp án

Công thức tính công cơ học khi lực F làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo hướng của lực là A = F.s

⇒ Đáp án B


Câu 3:

Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào không có công cơ học?

Xem đáp án

Trường hợp hòn bi đang chuyển động thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang coi như tuyệt đối nhẵn

⇒ Đáp án B


Câu 4:

 Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng có khối lượng 2500 kg lên độ cao 12 m. Tính công thực hiện được trong trường hợp này

Xem đáp án

Thùng hàng có khối lượng là 2500 kg nghĩa là nó có trọng lượng:

P = 2500.10 = 25000N.

Công thực hiện khi nâng thùng hàng lên độ cao 12 m là:

A = F.s = 25000.12 = 300000 J = 300 kJ

⇒ Đáp án A


Câu 5:

Một đầu máy xe lửa kéo các toa xe bằng lực F = 7500 N. Công của lực kéo là bao nhiêu khi các toa xe chuyển động được quãng đường s = 8km.

Xem đáp án

Đổi 8 km = 8000 m

Công của lực kéo là:

ADCT: A = F.s = 7500.8000 = 6.107J = 60000 kJ

⇒ Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Huỳnh Kim Ngọc Bích

T

2 năm trước

Thùy Minh NT

Bình luận


Bình luận

Nam Vũ
21:20 - 05/12/2022

7500x8000=60000000J mà