Trắc nghiệm Vật Lí 8 Bài 14: (có đáp án) Định luật về công (phần 2)

  • 2079 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng với định luật về công

Xem đáp án

Đáp án C

Định luật về công:

Không một máy cơ đơn giản nào cho lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.


Câu 2:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng với định luật về công.

Xem đáp án

Đáp án A

Định luật về công:

Không một máy cơ đơn giản nào cho lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.


Câu 3:

Có mấy loại máy cơ đơn giản thường gặp

Xem đáp án

Đáp án C

Các loại máy cơ đơn giản thường gặp là:

- Ròng rọc

+ Ròng rọc cố định: chỉ có tác dụng đổi hướng của lực, không có tác dụng thay đổi độ lớn của lực.

+ Ròng rọc động: Khi dùng một ròng rọc động cho ta lợi 2 lần về lực thì thiệt 2 lần về đường đi.

- Mặt phẳng nghiêng: Lợi về lực, thiệt về đường đi.

- Đòn bẩy: Lợi về lực, thiệt về đường đi hoặc ngược lại.


Câu 4:

Chọn đáp án đúng nhất: Máy cơ đơn giản là:

Xem đáp án

Đáp án D

Các loại máy cơ đơn giản thường gặp là:

- Ròng rọc cố định: chỉ có tác dụng đổi hướng của lực, không có tác dụng thay đổi độ lớn của lực.

- Ròng rọc động: Khi dùng một ròng rọc động cho ta lợi 2 lần về lực thì thiệt 2 lần về đường đi.

- Mặt phẳng nghiêng: Lợi về lực, thiệt về đường đi.

- Đòn bẩy: Lợi về lực, thiệt về đường đi hoặc ngược lại.


Câu 5:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

Ròng rọc cố định: Chỉ có tác dụng đổi hướng của lực, không có tác dụng thay đổi độ lớn của lực.

Ròng rọc động: Khi dùng một ròng rọc động cho ta lợi 2 lần về lực thì thiệt 2 lần về đường đi.

Mặt phẳng nghiêng: Lợi về lực, thiệt về đường đi.

Đòn bẩy: Lợi về lực, thiệt về đường đi hoặc ngược lại.

=> A – sai vì: Ròng rọc cố định không cho ta lợi về công


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phạm Hường

H

2 năm trước

Hải An Nguyễn

hay

Bình luận


Bình luận