Trắc nghiệm Vật ly 8 Bài 14 : Định luật về công có đáp án

  • 3586 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng với định luật về công?

Xem đáp án

Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại

⇒ Đáp án C


Câu 2:

Có mấy loại máy cơ đơn giản thường gặp?

Xem đáp án

Các loại máy cơ đơn giản thường gặp: Ròng rọc (cố định và động), mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy

⇒ Đáp án C


Câu 3:

Người ta đưa vật nặng lên độ cao h bằng hai cách:

Cách 1: Kéo trực tiếp vật lên theo phương thẳng đứng.

Cách 2: Kéo vật theo mặt phẳng nghiêng có chiều dài gấp hai lần độ cao h. Bỏ qua ma sát ở mặt phẳng nghiêng. So sánh công thực hiện trong hai cách. Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công, được lợi bao nhiều lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

Cách 1: lợi về đường đi, thiệt về lực.

Cách 2: lợi về lực, thiệt về đường đi.

⇒ Đáp án D


Câu 4:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án

Ròng rọc cố định không cho ta lợi về công

⇒ Đáp án A


Câu 5:

Kéo đều hai thùng hàng, mỗi thùng nặng 500 N lên sàn ô tô cách mặt đất bằng tấm ván đặt nghiêng (ma sát không đáng kể). Kéo thùng thứ nhất dùng tấm ván 4m, kéo thùng thứ hai dùng tấm ván 2 m. So sánh nào sau đây đúng khi nói về công thực hiện trong hai trường hợp?

Xem đáp án

Công của lực kéo trong hai trường hợp đều bằng nhau vì các máy cơ đơn giản đều không cho lợi về công nên chúng đều bằng công để đưa vật lên cao 1m theo phương thẳng đứng

⇒ Đáp án B


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

No Name

Bình luận


Bình luận