Trắc nghiệm Vật Lí 8 Bài 17: (có đáp án) Cơ Năng – Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng (phần 2)

  • 1652 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 38 phút

Câu 1:

Vật có cơ năng khi:

Xem đáp án

Đáp án A

Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật đó có cơ năng.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng

Xem đáp án

Đáp án A

Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật đó có cơ năng.


Câu 3:

Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chọn câu trả lời đầy đủ nhất

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

- Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất, hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao, gọi là thế năng hấp dẫn.

- Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn.

=> Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào: vị trí của vật so với mặt đất và khối lượng của nó.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

- Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất, hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao, gọi là thế năng hấp dẫn.

- Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn.

=> Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào: vị trí của vật so với mặt đất và khối lượng của nó.


Câu 5:

Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận