Trắc nghiệm Vật lí 8 Bài 2 (có đáp án): Vận tốc

  • 6790 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

 Dụng cụ để xác định sự nhanh chậm của chuyển động của một vật gọi là

Xem đáp án

Tốc kế là dụng cụ để xác định tốc độ tức là sự nhanh chậm của chuyển động của một vật

⇒ Đáp án C


Câu 2:

Độ lớn của vận tốc có thể cung cấp cho ta thông tin gì về chuyển động của vật?

Xem đáp án

Độ lớn của vận tốc cho ta biết vật chuyển động nhanh hay chậm

⇒ Đáp án C


Câu 3:

Chuyển động của phân tử hiđro ở 0oC có vận tốc 1692 m/s, của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất có vận tốc 28800 km/h. Hỏi chuyển động nào nhanh hơn?

Xem đáp án

VH = 1692 m/s

Chuyển động của phân tử hiđro ở 0 độC có vận tốc 1692 m/s, của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất có vận tốc (ảnh 1)

VH VD

⇒ Chuyển động của vệ tinh nhân tạo nhanh hơn

⇒ Đáp án B


Câu 4:

Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào

Xem đáp án

Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào đơn vị chiều dài và đơn vị thời gian

⇒ Đáp án C


Câu 5:

Trái Đất quay quanh Mặt Trời một vòng trong thời gian một năm (trung bình là 365 ngày). Biết vận tốc quay của Trái Đất bằng 108000 km/h. Lấy π3,14 thì giá trị trung bình bán kính quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời là:

Xem đáp án

Trong một năm Trái Đất quay: s = v.t = 365.24.108000 = 946080000 km

Bán kính Trái Đất:R=S2π=9460800002π=150573308,6km

⇒ Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Thu An

Rất hữu ích cho hs
H

2 năm trước

Hiệp Lê Minh

hay

1 năm trước

Đặng Kiệt

Bình luận


Bình luận