Trắc nghiệm Vật lí 8 Bài 20 (có đáp án): Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

  • 3683 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

 Tính chất nào sau đây không phải là của nguyên tử, phân tử?

Xem đáp án

Các nguyên tử, phân tử luôn chuyển động hỗn độn không ngừng

⇒ Đáp án B


Câu 2:

 Hiện tượng khuếch tán là:

Xem đáp án

Hiện tượng khi các nguyên tử, phân tử của các chất tự hòa lẫn vào nhau gọi là hiện tượng khuếch tán

⇒ Đáp án A


Câu 3:

Khi đổ 200 cm3giấm ăn vào 250 cm3 nước thì thu được bao nhiêu cm3 hỗn hợp?

Xem đáp án

Do hiện tượng khuếch tán nên khi đổ 200 cm3 giấm ăn vào 250 cm3 nước thì sẽ thu được hỗn hợp có thể tích < 450 cm3

⇒ Đáp án D


Câu 4:

 Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng khuếch tán?

Xem đáp án

Cát được trộn lẫn với ngô là sự trộn hay hòa lẫn của các vật chất chứ không phải của nguyên tử, phân tử

⇒ Đáp án C


Câu 5:

 Khi nhiệt độ giảm thì hiện tượng khuếch tán xảy ra như thế nào?

Xem đáp án

Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh. Khi nhiệt độ giảm đi, các nguyên tử chuyển động chậm lại dẫn đến hiện tượng khuếch tán xảy ra chậm hơn.

⇒ Đáp án B


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

2 năm trước

Khoa Anh

h

2 năm trước

heloo

Bình luận


Bình luận