Trắc nghiệm Vật Lí 8 Bài 22-23: (có đáp án) Dẫn nhiệt- Đối lưu- Bức xạ nhiệt

  • 2328 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 48 phút

Câu 1:

Dẫn nhiệt là hình thức:

Xem đáp án

Đáp án C

Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt.


Câu 2:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án

Đáp án C

Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt.


Câu 3:

….có thể truyền từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. Chọn câu trả lời đúng:

Xem đáp án

Đáp án D

Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt.


Câu 4:

Bản chất của sự dẫn nhiệt là gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt.

Mặt khác: Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật

=> Bản chất của sự dẫn nhiệt là sự truyền động năng của các hạt vật chất khi chúng va chạm vào nhau


Câu 5:

Bản chất của sự dẫn nhiệt là

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt.

Mặt khác: Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật

=> Bản chất của sự dẫn nhiệt là sự truyền động năng của các nguyên tử, phân tử này sang nguyên tử, phân tử khác.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận