Trắc nghiệm Vật lí 8 Bài 22 (có đáp án): Dẫn nhiệt

  • 3510 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Dẫn nhiệt là hình thức:

Xem đáp án

Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt

⇒ Đáp án C


Câu 2:

Bản chất của sự dẫn nhiệt là gì?

Xem đáp án

Bản chất của sự dẫn nhiệt là sự truyền động năng của các hạt vật chất khi chúng va chạm vào nhau

⇒ Đáp án B


Câu 3:

Cho các chất sau đây: gỗ, nước đá, bạc, nhôm. Thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng với khả năng dẫn nhiệt theo quy luật tăng dần?

Xem đáp án

Thứ tự sắp xếp đúng với khả năng dẫn nhiệt theo quy luật tăng dần là: Gỗ, nước đá, nhôm, bạc

⇒ Đáp án A


Câu 4:

Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng liên quan đến dẫn nhiệt là:

Xem đáp án

Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt ⇒ Các trường hợp trên đều liên quan đến hiện tượng dẫn nhiệt

⇒ Đáp án D


Câu 5:

Ở xứ lạnh tại sao người ta thường làm cửa sổ có hai hay ba lớp kính? Chọn câu trả lời đúng nhất?

Xem đáp án

Ở xứ lạnh tại sao người ta thường làm cửa sổ có hai hay ba lớp kính vì không khí giữa hai tấm kính cách nhiệt tốt làm giảm sự mất nhiệt trong nhà.

⇒ Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận