Trắc nghiệm Vật lí 8 Bài 23 (có đáp án): Đối lưu, Bức xạ nhiệt

  • 3589 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đối lưu là:

Xem đáp án

Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí

⇒ Đáp án A


Câu 2:

 Tại sao trong chất rắn không xảy ra đối lưu?

Xem đáp án

Trong chất rắn không xảy ra đối lưu vì các phân tử của chất rắn liên kết với nhau rất chặt, chúng không thể di chuyển thành dòng được

⇒ Đáp án B


Câu 3:

Bức xạ nhiệt là:

Xem đáp án

Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng

⇒ Đáp án A


Câu 4:

Năng lượng Mặt Trời truyền xuống Trái Đất bằng cách nào?

Xem đáp án

Năng lượng Mặt Trời truyền xuống Trái Đất bằng bức xạ nhiệt

⇒ Đáp án C


Câu 5:

Trong các hình thức truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt?

Xem đáp án

Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng không phải là bức xạ nhiệt

⇒ Đáp án A


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

3 năm trước

Trunqq Nguyễnn

câu hỏi rất hay và sáng tạo nhưng các câu hỏi thường bị trung lặp nhiều lần

1 năm trước

Đinh

nhiều wé

Bình luận


Bình luận