Trắc nghiệm Vật Lí 8 Bài 25: (có đáp án) Phương trình cân bằng nhiệt (phần 2)

  • 1877 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Nếu hai vật có nhiệt độ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: Sự truyền nhiệt xảy ra cho đến khi nhiệt độ của 2 vật cân bằng nhau thì ngừng lại.


Câu 2:

Nếu hai vật có nhiệt độ khác nhau đặt tiếp xúc nhau, quá trình truyền nhiệt dừng lại khi:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: Sự truyền nhiệt xảy ra cho đến khi nhiệt độ của 2 vật 


Câu 3:

Điều nào sau đây đúng với nguyên lí truyền nhiệt?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.


Câu 4:

Nguyên lí truyền nhiệt là:

Xem đáp án

Đáp án D

Nguyên lý truyền nhiệt là

- Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

- Sự truyền nhiệt xảy ra cho đến khi nhiệt độ của 2 vật cân bằng nhau thì ngừng lại.

- Nhiệt lượng của vật này toả ra bằng nhiệt lượng của vật kia thu vào.


Câu 5:

Phương trình nào sau đây là phương trình cân bằng nhiệt?

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình nào là phương trình cân bằng nhiệt? Qtỏa + Qthu = 0  B.  Q toả= Q thu (ảnh 1)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

l

2 năm trước

lam nhat quang

Bình luận


Bình luận