Trắc nghiệm Vật Lí 8 Bài 27: (có đáp án) Sự bảo toàn năng lượng (phần 2)

  • 1415 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 22 phút

Câu 1:

Kéo con lắc lệnh khỏi vị trí cân bằng để quả cầu của con lắc ở vị trí A rồi buông tay cho con lắc dao động. Bỏ qua ma sát của không khí. Phát biểu nào sau đây không đúng?

Kéo con lắc lệnh khỏi vị trí cân bằng để quả cầu của con lắc ở vị trí A rồi buông tay cho con lắc dao động. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D – đúng

C – sai vì: Khi bỏ qua ma sát của không khí thì cơ năng của vật được bảo toàn nghĩa là cơ năng tại C bằng cơ năng tại B


Câu 2:

Kéo con lắc lệnh khỏi vị trí cân bằng để quả cầu của con lắc ở vị trí A rồi buông tay cho con lắc dao động. Bỏ qua ma sát của không khí. Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

A – sai vì: Con lắc chuyển động từ B về đến vị trí C động năng giảm dần, thế năng tăng dần

B – sai vì: Con lắc chuyển động từ A đến B, thế năng giảm dần, động năng tăng dần

C – sai vì: Khi bỏ qua ma sát của không khí thì cơ năng của vật được bảo toàn nghĩa là cơ năng tại C bằng cơ năng tại B

D – đúng


Câu 5:

Cơ năng, nhiệt năng

Xem đáp án

Đáp án C

Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận