Trắc nghiệm Vật Lí 8 Bài 4: (có đáp án) Biểu diễn lực (phần 2)

  • 2833 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 42 phút

Câu 1:

Kết luận nào sau đây không đúng

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: Lực có thể làm biến dạng, thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật.

A - sai

B, C, D - đúng


Câu 2:

Kết luận nào sau đây đúng

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: Lực có thể làm biến dạng, thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật.

A, C, D - sai

B - đúng


Câu 3:

Trường hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động.

Xem đáp án

Đáp án B

Sau khi đập vào mặt vợt quả bóng tennis bị bật ngược trở lại cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động.


Câu 4:

Trong các chuyển động dưới đây chuyển động nào do tác dụng của trọng lực

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

Chuyển động của quả dừa rơi từ trên cây xuống


Câu 5:

Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là không do tác dụng của trọng lực?

Xem đáp án

Đáp án C

Đầu tàu kéo các toa tàu là chuyển động không do tác dụng của trọng lực.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận