Trắc nghiệm Vật Lí 8 Bài 8: (có đáp án) Áp suất chất lỏng- Bình thông nhau (phần 2)

  • 2942 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 27 phút

Câu 1:

Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó.


Câu 2:

Điều nào sau đây sai khi nói về áp suất chất lỏng?

Xem đáp án

Đáp án D

D - sai vì: Áp suất tại những điểm trên một mặt phẳng nằm ngang trong chất lỏng đứng yên là như nhau


Câu 3:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về áp suất của chất lỏng?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng về áp suất chất lỏng?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận