Trắc nghiệm Vật Lí 8 Bài 9: (có đáp án) Áp suất khí quyển (phần 2)

  • 2210 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 34 phút

Câu 1:

Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại là vì:

Xem đáp án

Đáp án C

Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại là vì áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp


Câu 2:

Chọn câu đúng: Hút bớt không khí trong một vỏ hộp sữa bằng giấy, vỏ hộp sữa bị bẹp theo nhiều phía:

Xem đáp án

Đáp án C

Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp theo nhiều phía là vì áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp.


Câu 3:

Câu nhận xét nào sau đây là SAI khi nói về áp suất khí quyển?

Xem đáp án

Đáp án A

A - sai vì p = dh là biểu thức tính áp suất chất lỏng

B, C, D - đúng


Câu 4:

Câu nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về áp suất khí quyển?

Xem đáp án

Đáp án D

A - sai vì  là biểu thức tính áp suất chất lỏng.

B – sai vì độ lớn của áp suất khí quyển không thể được tính bằng chiều cao của cột thủy ngân trong ống Tôrixenli.

C – sai vì càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm.

D – đúng.


Câu 5:

Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào KHÔNG do áp suất khí quyển gây ra.

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C - là do áp suất khí quyển gây ra

D - do lực hấp dẫn


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận