Trắc nghiệm Vật lí 8 Bài 9 (có đáp án): Áp suất khí quyển

  • 3195 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại vì:

Xem đáp án

Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại vì áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp

⇒ Đáp án C


Câu 2:

Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về áp suất khí quyển 

Xem đáp án

p = d.h là công thức tính áp suất chất lỏng

⇒ Đáp án A


Câu 3:

Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không do áp suất khí quyển gây ra?

Xem đáp án

Vật rơi từ trên cao xuống do lực hấp dẫn

⇒ Đáp án D


Câu 4:

Áp suất khí quyển thay đổi như thế nào khi độ cao càng tăng?

Xem đáp án

Càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất khí quyển càng giảm

⇒ Đáp án B


Câu 5:

Áp suất khí quyển bằng 76 cmHg đổi ra là:

Xem đáp án

76 cmHg = 760 mmHg = 760.136 = 103360 N/m2

⇒ Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận