Trắc nghiệm Vật lí 8 Chương 1 (có đáp án): Cơ học

  • 2932 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hai xe lửa chuyển động trên các đường ray song song, cùng chiều với cùng vận tốc. Một người ngồi trên xe lửa thứ nhất sẽ:

Xem đáp án

Hai xe lửa chuyển động trên các đường ray song song, cùng chiều với cùng vận tốc. Một người ngồi trên xe lửa thứ nhất sẽ đứng yên so với xe lửa thứ hai.

⇒ Đáp án A


Câu 2:

Một ô tô chuyển động thẳng đều trên đoạn đường từ địa điểm M đến địa điểm N với thời gian dự tính là t. Nếu tăng vận tốc của ô tô lên 1,5 lần thì thời gian t

Xem đáp án

Thời gian t = s/v. Khi tăng vận tốc thành v’ = 1,5v thì thời gian là t' = s/1,5v

Tỉ số:

Trắc nghiệm: Tổng kết chương 1: Cơ học | Lý thuyết, Bài tập Vật Lí lớp 8 có đáp án

⇒ Đáp án A


Câu 3:

Một xe ô tô chở hành khách chuyển động đều trên đoạn đường 54 km, với vận tốc 36 km/h. Thời gian đi hết quãng đường đó của xe là:

Xem đáp án

Thời gian đi hết quãng đường đó của xe là: t = s/v = 54/36 = 1,5 giờ

⇒ Đáp án B


Câu 4:

Trường hợp nào sau đây sinh công cơ học?

Xem đáp án

Một vật nặng rơi từ trên cao xuống là trường hợp sinh công cơ học

⇒ Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận