Từ vựng 2: Miêu tả tính cách

  • 919 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the best answer to complete the sentence.

People in my country are very warm and ______.

Xem đáp án

Dependent: (adj) phụ thuộc

Friendly: (adj) thân thiện 

Serious: (adj) nghiêm trọng

Talkative: (adj) nói nhiều 

=> People in my country are very warm and  friendly

Tạm dịch:

Người dân nước tôi rất ấm áp và thân thiện.

Đáp án: B


Câu 2:

Choose the best answer to complete the sentence.

You are very  ______. You always have a lot of new ideas.

Xem đáp án

- caring (adj): chu đáo

- freedom-loving: yêu tự do

- shy (adj): xấu hổ, ngại ngùng

- creative (adj): sáng tạo

=> You are very  creative. You always have a lot of new ideas.

Tạm dịch: Bạn thật là sáng tạo. Bạn luôn có những ý tưởng mới.

Đáp án: D


Câu 3:

Choose the best answer to complete the sentence.

My little sister doesn’t like to meet new people. She is very ______.

Xem đáp án

Funny: (adj) vui tính

Shy: (adj) tự ti, nhút nhát

Lazy: (adj) lười

Active: (adj) năng động

=> My little sister doesn’t like to meet new people. She is very shy.

Tạm dịch: Em gái tôi không thích gặp người mới. Cô ấy rất nhút nhát

Đáp án: B


Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentence.

She has a high I.Q. She’s very _______.

Xem đáp án

Responsible: (adj) có trách nhiệm

Intelligent: (adj) thông minh

Tall: (adj) cao

Reliable: (adj) đáng tin cậy 

- IQ là viết tắt của  intelligence quotient – chỉ số thông minh.

=> She has a high I.Q. She’s very intelligent.

Tạm dịch: Cô ấy có chỉ số I.Q cao. Cô ấy rất thông minh

Đáp án: B


Câu 5:

Choose the best answer to complete the sentence.

I think Jane is very ______. She is easily hurt by the small things.

Xem đáp án

Embarrassed (adj): xấu hổ

Sensitive: (adj) nhạy cảm

Shy: (adj) tự ti

Serious: (adj) nghiêm trọng

=> I think Jane is very sensitive She is easily hurt by the small things.

Tạm dịch: Tôi nghĩ Jane rất nhạy cảm. Cô ấy dễ dàng bị tổn thương bởi những điều nhỏ nhặt

Đáp án:  B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận