Câu hỏi:

31/01/2023 26

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng Δ:x12=y21=z1  và hai điểm A4;2;4, B0;0;2 . Gọi d là đường thẳng song song và cách một khoảng bằng 5 , gần đường thẳng AB nhất. Đường thẳng d cắt mặt phẳng Oxy  tại điểm nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương trình tham số của đường thẳng AB có dạng: x=4ty=2tz=2+6t .

Để đường thẳng d thỏa mãn bài toán thì ta có hình vẽ tương ứng

Media VietJack

Đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng AB  là MN với M0;5;1,N3;1;1 .

Để d gần đường thẳng AB nhất thì d phải đi qua điểm D nằm trên đoạn MN DN=dd,Δ=5,MN=35 . Do đó MN=3DND=2;1;1 .

Vectơ chỉ phương của đường thẳng d ud=2;1;1 .

Suy ra phương trình tham số của d là x=2+2ty=1tz=1+t

Đường thẳng d cắt Oxy  tại điểm có z=1+t=0t=1x=0y=0 .

Vậy giao điểm của d Oxy  0;0;0 .

Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho OA=2i+3j5k; OB=2j4k . Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB.

Xem đáp án » 27/01/2023 134

Câu 2:

Trong không gian Oxyz, cho hai M(1,2,3), N(3,4,5) và mặt phẳng P:x+2y+3z14=0 . Gọi là đường thẳng thay đổi nằm trong mặt phẳng (P), các điểm H,K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M,N trên . Biết rằng khi MH=NK  thì trung điểm của HK luôn thuộc một đường thẳng d cố định, phương trình của đường thẳng d 

Xem đáp án » 30/01/2023 79

Câu 3:

Cho điểm A(1,2,3) và hai mặt phẳng P:2x+2y+z+1=0, Q:2xy+2z1=0 .

Phương trình đường thẳng d đi qua A song song với cả (P) và (Q) 

Xem đáp án » 27/01/2023 65

Câu 4:

Trong không gian Oxyz. Cho điểm E(1,1,1), mặt cầu S:x2+y2+z2=4  và mặt phẳng P:x3y+5z3=0 . Gọi là đường thẳng đi qua E, nằm trong P  và cắt S  tại hai điểm A,B  sao cho ΔOAB  là tam giác đều. Phương trình tham số của

Xem đáp án » 30/01/2023 64

Câu 5:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vectơ nào là một vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình x13=3y2=3z1 ?

Xem đáp án » 27/01/2023 62

Câu 6:

Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có A(2,1,-1), B(-2,3,1) và C(0,-1,3). Gọi d là đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng ABC . Phương trình đường thẳng d 

Xem đáp án » 30/01/2023 57

Câu 7:

Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1,2,3) và mặt phẳng (P) có phương trình 3x4y+7z+2=0 .

Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng P  có phương trình là

Xem đáp án » 27/01/2023 56

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK