Câu hỏi:

28/02/2020 14,109

Tìm các số nguyên x và y biết:

x7=621

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Từ Giải bài 6 trang 8 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Suy ra x . 21 = 6 . 7

x . 21 = 42

x = 42 : 21

x = 2.

Vậy x = 2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ đẳng thức 2.3 = 1.6 ta có thể lập được các cặp phân số bằng nhau như sau:

Giải bài 10 trang 9 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức 3.4 = 6.2

Xem đáp án » 28/02/2020 5,875

Câu 2:

Tìm các số nguyên x và y biết:

-5y=2028

Xem đáp án » 28/02/2020 2,073

Câu 3:

Áp dụng kết quả bài 8 hãy viết mỗi phân số sau đây thành một phân số bằng nó và có mẫu dương:

Giải bài 9 trang 9 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

Xem đáp án » 28/02/2020 1,273

Câu 4:

Cho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). Chứng minh rằng các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau:

-a-b và ab

Xem đáp án » 28/02/2020 986

Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô vuông:

8=-2832

Xem đáp án » 28/02/2020 894

Câu 6:

Có thể khẳng định ngay các cặp phân số sau đây không bằng nhau, tại sao ?

-25 và 25

Xem đáp án » 28/02/2020 759

Bình luận


Bình luận