Câu hỏi:

10/08/2020 88

Nếu a>b>0,c>d>0 thì bất đẳng thức nào sau đây không đúng?

Trả lời:

Áp dụng tính chất:

+ Nếu a > b và c là số dương thì ac > bc.

+ Nếu a > b > 0 thì a2>b2.

 

+ Nếu a>b>0,c>d>0 thì ac > bd.

 

Do đó ba bất đẳng thức ở các phương án A, C, D đều đúng.

Bất đẳng thức ở phương án B không đúng, chẳng hạn 5>3,4>1 mà 5-4<3-1. Vậy đáp án là B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi số thực a?

Xem đáp án » 10/08/2020 1,244

Câu 2:

Bất đẳng thức nào sau đây là đúng với mọi số thực x?

Xem đáp án » 10/08/2020 729

Câu 3:

Cho hai số thực a, b tùy ý. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 10/08/2020 529

Câu 4:

Nếu a > b > 0, c > d > 0 thì bất đẳng thức nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 10/08/2020 372

Câu 5:

Nếu a>b và c>d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

Xem đáp án » 10/08/2020 307

Câu 6:

Sắp xếp ba số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

6+13; 19 và 3+16.

Xem đáp án » 10/08/2020 162

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »