Câu hỏi:

23/03/2021 1,031

Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào SAI?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy số un thỏa mãn u1=12;un+1=un2(n+1)un+1,n1. Đặt Sn=u1+u2+...+un. Tìm số nguyên dương n lớn nhất để Sn<20172018

Xem đáp án » 23/03/2021 4,139

Câu 2:

Cho dãy số an xác định bởi a1=1 và an+1=32an2+52an+1,nN*.  Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

Xem đáp án » 23/03/2021 2,410

Câu 3:

Cho dãy số an xác định bởi a1=1,a2=2 và an+2=3.an+1an,n1. Tìm số nguyên dương p nhỏ nhất sao cho an+p=an,n,pN*

Xem đáp án » 23/03/2021 1,989

Câu 4:

Cho hai dãy số xn với xn=(n+1)!2n và yn với yn=n+sin2(n+1). Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 23/03/2021 1,746

Câu 5:

Cho dãy số zn xác định bởi zn=sin2+2cos3. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong các số hạng của dãy số zn. Tính giá trị biểu thức T=M2+m2

Xem đáp án » 23/03/2021 1,353

Câu 6:

Cho dãy số xn xác định bởi x1=23xn+1=xn2(2n+1)xn+1. Mệnh đề nào dưới đây là đúng

Xem đáp án » 23/03/2021 703

Bình luận


Bình luận