Câu hỏi:

28/03/2021 422

Chọn kết luận đúng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: B

Số phức – 3 có hai căn bậc hai là ±i3 vì ±i32=-3.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết phương trình z2+2z+m=0mR có một nghiệm là z1=-1+3i. Gọi z2 là nghiệm còn lại. Phần ảo của số phức w=z1-2z2 bằng:

Xem đáp án » 28/03/2021 3,146

Câu 2:

Nghiệm của phương trình 3+iz+4-5i=6-3i là:

Xem đáp án » 29/03/2021 1,495

Câu 3:

Trên C phương trình 2z-1=1+i có nghiệm là:

Xem đáp án » 29/03/2021 1,206

Câu 4:

Kí hiệu z1, z2 là hai nghiệm của phương trình z2+z+1=0. Tính P=z12+z22+z1z2.

Xem đáp án » 28/03/2021 1,109

Câu 5:

Gọi z1 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình: z2+4z+20=0. Khi đó giá trị biểu thức A=z12+2z12+z22 bằng:

Xem đáp án » 29/03/2021 500

Câu 6:

Gọi z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2-2z+2=0. Tính giá trị biểu thức P=z12016+z22016.

Xem đáp án » 28/03/2021 403

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK