Câu hỏi:

15/04/2021 99

Cho cotα=3. Khi đó 3sinα2cosα12sin3α+4cos3α có giá trị bằng:

Trả lời:

Đáp án A

Ta có:

cotα=3cosαsinα=3cosα=3sinα

Thay vào biểu thức đề bài, ta được:

3sinα2.3sinα12sin3α+43sinα3=3sinα120sin3α=140.1sin2α=1401+cot2α=1401+32=14

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ta có sin8x+cos8x=a64+b16cos4x+c64cos8x với a,bQ. Khi đó a – 5b + c bằng:

Xem đáp án » 15/04/2021 965

Câu 2:

Tính giá trị của G=cos2π6+cos22π6+...+cos25π6+cos2π

Xem đáp án » 15/04/2021 512

Câu 3:

Cho sinacosa=34. Tính sin2a

Xem đáp án » 15/04/2021 509

Câu 4:

Giá trị của biểu thức A=tan2π24+cot2π24 bằng:

Xem đáp án » 15/04/2021 264

Câu 5:

Biểu thức 2cos2x14tanπ4xsin2π4+x có kết quả rút gọn bằng:

Xem đáp án » 15/04/2021 218

Câu 6:

Tính E=sinπ5+sin2π5+...+sin9π5

Xem đáp án » 15/04/2021 165

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »